Tilbake til oversikt

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet er satt opp i MailChimp. Her kan man selv velge å legge til bilder og tekst etter ønske.

Det er også mulighet å velge mellom de ulike farge valgene i toppen (header).