Tilbake til oversikt

Logo

Trykk
Hovedlogo med navnetrekk og symbol skal aldri brukes mindre enn 4 cm bred som vist til høyre.

Ved behov for logo på mindre formater enn dette, anbefales det å kun benytte navnetrekket., og i de tilfeller hvor det tilatter det benytte seg av profilens farger eller element for å styrke profilen.

Digitalt
Hovedlogo med navnetrekk og symbol skal aldri brukes mindre 160 pixel bred.

Ved behov for mindre versjoner digitalt kan navnetrekkes brukes alene med minimum 100 pixel bredde

Symbolet og navnetrekket kan deles opp og plasseres fra hverandre innen for samme format. De skal alltid plasseres innen for en angitt marg på formatet. Dette gir en fleksibel profil.

Se eksempler til høyre.

Osloregionens logo kan plasseres på ulike type farget bakgrunn.

Riktig versjon av logo må benyttes på de forskjellige bakgrunnene for sikre lesbarheten. (se eksempler til høyre)

Sort/Hvit
Sort logo på hvit/lys bakgrunn.
Hvit logo på mørk/sort bakgrunn.

Farger
Sort logo på lyse farger.
Hvit logo på mørke farger.

Logoen skal aldri settes i illustrative effekter som skygger og lignende.

Alle medlemmer av Osloregionen kan benytte denne logoen i forbindelse med kommunikasjon og profilering. Som f.eks til webside, trykksaker og nyhetsbrev.

“En del av Osloregionen” logoen er ment som en sekundær logo i kommunikasjonen, mens hovedlogo til medlemmet skal være primær. Se eksempel på plassering til høyre.

Hovedlogo

Sort

Hovedlogo_Sort_CMYK.zip
Hovedlogo

Negativ

Hovedlogo_Negativ_CMYK.zip
Navnetrekk

Sort

Navnetrekk_Sort_CMYK.zip
Navnetrekk

Negativ

Navnetrekk_Negativ_CMYK.zip
Symbol

Sort

Symbol_Sort_CMYK.zip
Symbol

Negativ

Symbol_Negativ_CMYK.zip
Hovedlogo

Sort

Hovedlogo_Sort_RGB.zip
Hovedlogo

Negativ

Hovedlogo_Negativ_RGB.zip
Navnetrekk

Sort

Navnetrekk_Sort_RGB.zip
Navnetrekk

Negativ

Navnetrekk_Negativ_RGB.zip
Symbol

Sort

Symbol_Sort_RGB.zip
Symbol

Negativ

Symbol_Negativ_RGB.zip
CMYK-pakke

Pakke med alle CMYK filene

CMYK.zip
RGB-pakke

Pakke med alle RGB filene

RGB.zip
En del av Osloregionen

Pakke med logo filer for En del av Osloregionen

En_Del_Av_Osloregionen.zip