Tilbake til oversikt

Andre maler

Her kan du laste ned ferdig oppsett av forside og bakside for både enkle rapporter og årsmeldinger.

Disse malene er tilgjengelig i formatet Adobe InDesign for produksjon til trykking.

Kommer…

Download

Rapport

InDesign fil med oppsett for forside og bakside

Årsmelding

InDesign fil med oppsett for forside og bakside